THÍNH SALE NGÀY YÊU

HẠN SỬ DỤNG: ĐÃ HẾT HẠN NỘI DUNG

NỘI DUNG KHUYẾN MẠI

Ngày 11,12/2: Giá ưu đãi cho Member Shaphire, Ruby, Diamond + Nhập mã LOVE10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng. + Nhập mã LOVE12 giảm 12% cho ĐH >800K. + List SP giảm 18% - mã LOVE18 (share MK 12% - MD 6%). Mỗi ID chỉ sử dụng mã 2 lần. Ngày 13,14/2: Ưu đãi Valentine: + Mã SWEET8 giảm 8% cho tất cả đơn hàng + Mã SWEET10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K + Mã SWEET12 giảm 12% cho đơn hàng từ 1,000,000đ + Mã giảm giá tối đa 120k/ đơn hàng +Top 100 sản phẩm QUÀ TẶNG nhập mã VALEN12 giảm thêm 12%. Giới hạn số lượng

ĐÓNG LẠI

Danh mục:

Ngành hàng: Mã giảm giá Yes24

NỘI DUNG KHUYẾN MẠI

Ngày 11,12/2: Giá ưu đãi cho Member Shaphire, Ruby, Diamond + Nhập mã LOVE10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng. + Nhập mã LOVE12 giảm 12% cho ĐH >800K. + List SP giảm 18% - mã LOVE18 (share MK 12% - MD 6%). Mỗi ID chỉ sử dụng mã 2 lần. Ngày 13,14/2: Ưu đãi Valentine: + Mã SWEET8 giảm 8% cho tất cả đơn hàng + Mã SWEET10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K + Mã SWEET12 giảm 12% cho đơn hàng từ 1,000,000đ + Mã giảm giá tối đa 120k/ đơn hàng +Top 100 sản phẩm QUÀ TẶNG nhập mã VALEN12 giảm thêm 12%. Giới hạn số lượng

ĐÓNG LẠI

MÃ GIẢM GIÁ

COPY MÃSỬ DỤNG NGAY ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

SỬ DỤNG NGAY

NHẬN ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG

Khuyến mại này chỉ có hiệu lực khi bạn chọn XÁC NHẬN dưới đây:

XÁC NHẬN ƯU ĐÃI

BÁO LỖI MÃ GIẢM GIÁ NÀY KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC

ĐÓNG LẠI

THÍNH SALE NGÀY YÊU
Ngày 11,12/2: Giá ưu đãi cho Member Shaphire, Ruby, Diamond + Nhập mã LOVE10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng. + Nhập mã LOVE12 giảm 12% cho ĐH >800K. + List SP giảm 18% - mã LOVE18 (share MK 12% - MD 6%). Mỗi ID chỉ sử dụng mã 2 lần. Ngày 13,14/2: Ưu đãi Valentine: + Mã SWEET8 giảm 8% cho tất cả đơn hàng + Mã SWEET10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K + Mã SWEET12 giảm 12% cho đơn hàng từ 1,000,000đ + Mã giảm giá tối đa 120k/ đơn hàng +Top 100 sản phẩm QUÀ TẶNG nhập mã VALEN12 giảm thêm 12%. Giới hạn số lượng